Disclaimer

Werkingssfeer. Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website van Avans Hogeschool.

Aanvaarding. Door het gebruik van deze website bevestig je kennis te hebben genomen van deze disclaimer en deze te aanvaarden.

Content is de inhoud van een website. De content op deze website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

De content op deze website is door de eigenaar, Avans Hogeschool, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of het delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming om de getoonde content of delen daarvan te gebruiken op publiekelijk toegankelijke plaatsen moet je schriftelijk aan ons vragen.

Wijzigingen en buitengebruikstelling. Avans Hogeschool kan altijd de website, de daarop of daardoor verstrekte informatie en de daarop aangebrachte hyperlinks wijzigen of buiten gebruik stellen zonder mededeling aan de gebruikers en zonder overige verplichtingen tegenover de gebruikers.

Klachten. Als je klachten hebt over de website, neem dan met ons op via caradt@avans.nl.