Rob Leijdekkers & YAFF – Between You and Me

The value of conflict

Een essentieel bestanddeel van de beroepspraktijk van kunstenaars en ontwerpers is het kiezen van posities. Of het nu esthetisch, technologisch, ethisch, politiek of anderszins inhoudelijk is. Als goede maker wordt van jou verwacht om altijd weer een standpunt in te nemen. Uiteraard leidt dit tot conflicten.

Tijdens deze workshop wordt door middel van beeldend handelen het persoonlijke conflict opgezocht. Studenten worden gevraagd een aspect van dit conflict te isoleren en deze via een maakproces aandacht te geven. We adresseren daarbij vragen zoals: Hoe kun je een toeschouwer sensibiliseren voor de essentiële waarde van een conflict? Welke beeldende middelen zijn daarvoor inzetbaar en wat vraagt dat van een koppige maker?

Eén van de onderdelen daarvan is de noodzaak om als maker betrokken en volhardend te zijn en je met overgave te verhouden tot de vraag/opdracht.

Om je in te schrijven voor deze workshop, klik hier.

> YAFF website

Workshop info